Absolwenci powrócili z Hiszpanii

Czas szybko leci. Dokładnie dziesięć tygodni temu trzech naszych absolwentów technikum informatycznego wyjechało na staże do hiszpańskiej Grenady. Wczoraj późno w nocy powrócili do ojczystego kraju. Przez ten cały czas zdobywali oni praktyczne doświadczenie zawodowe, pracując w jednym z serwisów komputerowych w centrum miasta. Dodatkiem był bogaty program kulturowy w postaci wycieczek do takich miejsc jak Sewilla, Kordoba, Malaga, Gibraltar, Sierra Nevada, gruntowne zwiedzanie najważniejszych miejsc w Grenadzie czy wyjście na pokaz tańca flamenco. Był też 30-godzinny kurs języka hiszpańskiego.
Była to z pewnością solidna lekcja prawdziwego, dorosłego życia. I nie chodzi tylko o zdobyte umiejętności zawodowe, lecz również nowe postawy, kompetencje organizacyjne i społeczne. Do najważniejszych można zaliczyć: umiejętność organizacji miejsca i czasu pracy, pracy w zespole, podziału odpowiedzialności, poniesienia odpowiedzialności za podejmowane działania, przewidywania skutków podejmowanych działań, budowania i utrzymywania dobrych relacji ze współpracownikami, komunikacji w społeczeństwie hiszpańskim, zdolność dzielenia mieszkania z innymi współlokatorami, wzrost pewności siebie, nabycie otwartości i tolerancji w stosunku do odmiennych kultur, nawiązanie nowych znajomości, itd.
Jak przyznają sami uczestnicy, nie jest łatwo spędzić dziesięć tygodni dzieląc jedno mieszkanie. Nie obyło się rzecz jasna bez kłótni, strzelania fochów czy poważnych rozmów. Z pewnością to też w jakimś stopniu ukształtowało charaktery naszych absolwentów i mobilność ta będzie miała wpływ na ich przyszłe życie nie tylko w kontekście zawodowym. 
Warto wspomnieć, że wspomniana mobilność jest częścią znacznie większego przedsięwzięcia. Już za niecały rok polecą do Hiszpanii następni absolwenci, potem do tego samego kraju dwie piętnastoosobowe grupy informatyków, a na końcu ekonomiści oraz mechatronicy do Preston w Wielkiej Brytanii.

Projekt „Zwiększ swoje szanse na zatrudnienie w swoim zawodzie po zakończeniu edukacji” realizowany jest dzięki wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+ – Kształcenie i szkolenia zawodowe.