Dnia 7 czerwca 2019 roku w auli ZSTiO odbyło się oficjalne zakończenie projektu. Od rana przewijały się przez to miejsce klasy naszej szkoły. Na prezentacje przybyło kilkanaście klas. Prezentowaliśmy program i projekt, pokazaliśmy prezentacje, zdjęcia i filmy dokumentujące nasze mobilności. Uczestnicy odpowiadali na wszelkie pytania od kolejnych wytypowanych do odbycia staży w ramach następnych projektów. Na godzinę 13.00 zaplanowano podsumowanie projektu. Zaproszeni zostali zarówno nauczyciele jak i przedstawiciele miasta. Po prezentacji podsumowującej nasz staż, dyrekcja szkoły rozdała uczestnikom wszystkie certyfikaty i zaświadczenia jakie udało im się uzyskać podczas praktyk, były to: Europass Mobilność w języku polskim i angielskim, certyfikaty ukończenia stażu wydane przez zakłady pracy w których pracowali uczestnicy, certyfikaty ukończenia wydane przez organizacje pośredniczące, zaświadczenia o odbyciu praktyki zawodowej wydanej przez ZSTIO, certyfikaty potwierdzające ukończenie kursów językowych. Na koniec wszyscy uczestnicy zrobili sobie sesję zdjęciową.